Anasayfa » İlaç Rehberi » Parlodel

Parlodel

Pantpas nedir ne için kullanılır, Pantpas nasıl kullanılır, Pantpas’in saklanması, Pantpas’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Pantpas’in olası yan etkiler nelerdir.

IV Flakon

Pantoprazol

Ambalaj:

 40mgx1 flakon

Endikasyon:

 Helicobacter Pylori Nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser ve gastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,H. pylori eradikasyonu amacıyla kombine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veya kombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenler kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Sinirsel Dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir.Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır.Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri:

 Ara Sıra baş ağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemiyle metabolize olduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla ve bileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme göz ardı edilemez.

Doz Önerisi:

 Pantpas IV Flakon: İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir. Oral tedaviye geçiş imkanı olur olmaz, IV tedavi kesilerek,günde 40 mg oral pantoprazol ile tedavi sürdürülmelidir. Önerilen intravenöz doz günde bir flakondur (40 mg pantoprazol). Pantoprazol tedavisi sekiz haftayı geçmemelidir. İçinde enjeksiyonluk toz bulunan flakona, 10 mL serum fizyolojik ilave edilerek çözelti hazırlanır. Çözelti, doğrudan veya 100 mL serum fizyolojik veya %5 ya da 10’luk glikoz çözeltisi ile karıştırıldıktan sonra uygulanabilir.İntravenöz enjeksiyon 2-15 dakikada yapılmalıdır.Pantpas Enterik Kaplı Tablet: Gastrit ve duodenal ülser H. pylori pozitif hastalarda kombine tedavi uygulanmalıdır.H. pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre şu kombinasyonlar önerilebilir: A)Günde 2 kez 1 tablet Pantpas ek olarak günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 2 kez 500 mg klaritromisin.B)Günde 2 kez 1 tablet Pantpas ek olarak günde 2 kez 500 mg metronidazol ve günde 2 kez 500 mg klaritromisin.C)Günde 2 kez 1 tablet Pantpas ek olarak günde 2 kez 1 g amoksisilin ve günde 2 kez 500 mg metronidazol. Kombine tedavi istenmiyorsa,örneğin hashtaG. pylori negatif ise, aşağıda belirtilen dozda Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır: duodenal ülser, gastrik ülser ve özofageal reflü için: Birçok olguda günde 1 tablet Pantpas verilir. Özellikle, diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel olgularda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet Pantpas). Ciddi karaciğer bozukluğunda doz azaltılarak iki günde bir adet Pantpas verilir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuşhastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır.Kullanım şekli ve süresi: Pantpas Enterik Kaplı Tablet Çiğnenmemeli veya kırılmamalı;kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.H. pylori eradikasyonu için kombine tedavide ikinci Pantpastablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın