Anasayfa » İlaç Rehberi » ProfasiHP

ProfasiHP

Prodisan nedir ne için kullanılır, Prodisan nasıl kullanılır, Prodisan’in saklanması, Prodisan’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Prodisan’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Azapropazon

Ambalaj:

 300 mg x 20 ve 60 kapsül.

Endikasyon:

 Romatoid Artrit, osteoartrit gibi eklemler ve çevre dokuları etkileyen akut veya kronik iltihaplı veya dejeneratif romatizmal hastalıklar;juvenil kronik artrit; yumuşak doku romatizması; lumbago; siyatalji;gut hastalığı; lokomotor sistemin akut, lokalize hastalıkları;travmatoloji ve ortopedik cerrahide endikedir.

Kontrendikasyon:

 Aktif mide ve duodenum ülseri olan veya daha önce bu hastalıkları bulunan kişilerde kontrendikedir. Kan yapım sisteminin bilinmeyen orijinli hastalıklarında,kanamalı durumlarda, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde ve benzo triazin türevlerine karşı aşırı duyarlık durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Bronşiyal astım ve benzeri durumlarda nonsteroid antienflamatuar ajanlar bronş spazmına neden olabilirler. Uzun süre tedavi altında olan hastalar düzenli olarak böbrek fonksiyonları açısından izlenmelidir.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte girebileceğinden, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Azapropazon yemek ile birlikte alınmazsa,düşük plazma değerleri gö-rülebilir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etki, tedavinin başlangıcında görülen geçici gastrointestinal bozukluklardır. Daha seyrek olarak, küçük bir kısmı fotoallerjik reaksiyonlar olmak üzere deri döküntüleri, gastrointestinal kanama,anjiyonörotik ödem veya sıvı retansiyonu, hafif orta şiddette baş ağrısı, sarhoşluk hali gibi santral sinir sistemi belirtileri görülebilir.Nadir durumlarda hemolitik anemi bildirilmiştir.Nadir olarak fibroz olan alveolit bildirilmiştir ancak bu tablo romatoid artrite sekonder olarak da görülebilmektedir; yine de bu durumda azapropazon kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oral antikoagülan(örneğin warfarin, fenprokumon, asenokumarol) ilaçların etkisini artırarak kanamaya yol açabilir. Sülfonilüre türevi olan antidiyabetik kullanan hastalarda tedavinin ilk birkaç haftasında kan şekerikontrol edilmelidir.Hidantoinlerin (fenitoin) etkisini artırır;bu ilaçları kullanan hastalara verilmemelidir. Metotreksat ve simetidin ile etkileşir.

Doz Önerisi:

 60 yaş altındaki hastalarda günde 2 kez 600 mg,ağır durumlarda ise kısa süreli olarak 1800 mg verilir. 60 yaş üstünde günlük 900 mg geçilmemelidir. Çocuklarda 14 yaş üstünde günlük doz,vücut ağırlığının her kg’si için 20 mg’dir. Akut gut hastalarına ilk 24 saatte bölünmüş olarak 1800 mg verilir ve semptomlar kaybolana kadar günde 1200 mg ile devam edilir. Böbrek yetmezliği olanlarda ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz azaltılır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın